Mijn kind aanmelden

Het kiezen van een basisschool voor je kind vraagt om zorgvuldigheid. Om de juiste keus te maken is het van belang dat ‘het gevoel’ goed is. Daarom nodigen wij u van harte uit voor een oriëntatiebezoek. U kunt daarvoor mailen naar bron@quadraten.nl of overdag 0594-641624 bellen voor een afspraak. Tijdens dit bezoek vertelt de directeur over de school en ouders over hun kind. Een rondleiding door de school hoort daar uiteraard bij.

Een andere mogelijkheid is het zogenaamd ‘open huis’ dat we altijd in februari houden (meestal in de week voor de voorjaarsvakantie). U kunt dan vrijblijvend kijken en sfeer proeven in de school.

Het formele aanmelden van de leerling gebeurt via het aanmeldformulier dat u ingevuld inlevert. Dit formulier kunt u opvragen bij de directeur van de school (t.dejager@quadraten.nl). U ontvangt van ons na inlevering een bevestiging van ontvangst met daarin uitleg van de vervolgprocedure.

Als onze school past bij het onderwijs dat uw kind nodig heeft, wordt uw kind definitief ingeschreven en volgt een kennismakingsperiode. De juf neemt daarvoor ongeveer 4 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, contact met u op.

Er volgt dan een intakegesprek. Ook worden er afspraken gemaakt over de wenperiode en de eerste schooldag.