Kindcentrum Marelint

De Bron is vanaf schooljaar 2022-2023 gestart in het mooie Kindcentrum Marelint. Nabij de sportvelden en sporthal De Holten is het nieuwe gebouw in gebruik genomen. In het gebouw werken we samen met verschillende partners. Dit vormt samen Kindcentrum Marelint. Door samen te werken ondersteunen we nog beter de ontwikkeling van kinderen. 

De partners zijn:

  • CBS De Bron

  • OBS De Springplank 

  • Kinderopvang ’t Zonnetje

  • GGD (met consultatiebureau)

  • Het Kunstkwartier (muziek- en cultuuronderwijs)


Naamgeving Kindcentrum Marum 

Marelint

De naam MARE lint heeft meerdere betekenissen: De naam Marum komt van vroeger van Mare en betekent plaats aan het water, waarin het water het Oud diep is. Een maar is een (voornamelijk) Groningse naam voor een waterloop. Maren zijn meestal smalle, ondiepe, onregelmatige, soms ook niet-natuurlijke stroompjes (slootjes) die al eeuwenlang door het landschap stromen. De naam is verwant aan meer in de betekenis watervlakte. In de negentiende eeuw meende men wel dat de naam 'grenssloot' betekende. Verwant is het Duitse woord Maar, dat 'drasland' betekent. Mare staat ook voor een verhaal. Het verhaal van het kind. Ieder kind neemt zijn of haar eigen verhaal mee naar school. Ieder verhaal is waardevol, mag er zijn en er is ruimte om je eigen verhaal verder uit te bouwen. Door de nieuwe ervaringen die je opdoet wordt het verhaal van een kind verder ontwikkeld.

Lint

Marum is een lintdorp. Een lintdorp is een uitgestrekt dorp dat zich heeft ontwikkeld langs een kanaal, dijk, weg, oeverwal of kreekrug. Hierdoor ontstaat langgerekte, aaneengesloten bebouwing die ook wel lintbebouwing wordt genoemd.

Oorspronkelijk is het een lintdorp rond de Hoornweg, met het centrum bij en aan de Markstraat. De lintbebouwing liep van 't Malijk, langs de Kruisweg en de Hoornweg tot De Haar, op een hoger gelegen zandrug. Lint kun je ook symbolisch zien als een lint gevormd door alle kinderen van het kindcentrum samen. De kinderen vormen een prachtig kleurrijk lint. En een lint staat ook voor de periode van 0-13 jaar, de leeftijd waarop de kinderen mogen verblijven in het kindcentrum. Het lint heeft verschillende kleuren en schakeringen, zo zijn alle kinderen ook verschillend en vormen toch samen een lint.