Stem van de leerling

In onze school luisteren we naar de leerlingen. Daarvoor gebruiken we verschillende instrumenten:

  1. Leerlingarena: Wat vinden de kinderen van onze manier van lesgeven? Hoe leren ze het gemakkelijkst de tafels? Wat vinden de kinderen van onze schooltijden? Hoe kunnen we spelen op het schoolplein verbeteren? Allemaal voorbeeldvragen die de leerkrachten aan kinderen stellen. Tijdens een leerlingarena zitten leerlingen uit verschillende groepen in een kleine kring. Zij vertellen de luisterende leerkrachten over hun ervaringen en inzichten. De leerkrachten maken er leerlingdoelen van om ‘het onderwijs weer een beetje beter te maken’.

  2. Leerlingenraad: De leerlingenraad bestaat uit kinderen uit de groepen 5 t/m 8 en de directeur. De leden worden gekozen door hun klasgenootjes en zitten 2 jaar in de leerlingenraad. De kinderen bespreken onderwerpen die door klasgenoten of de directeur worden ingebracht. Soms voert de leerlingenraad acties voor goede doelen als Serious Request.

  3. Kindgesprekken: De leerkrachten spreken met de kinderen over wat ze willen leren of waar ze beter in willen worden. De doelen worden opgenomen in het portfolio dat ieder kind aan het eind van zijn/haar basisschoolperiode meekrijgt. In februari nemen ook de ouders van het kind deel aan het gesprek.

  4. Tevredenheidsvragenlijst: In onze visie staat dat we tevreden belanghebbenden nastreven. Daarom vragen we onze kinderen via een anonieme vragenlijst naar hun bevindingen.

  5. Verbeterborden: In alle groepen werken we met verbeterborden. Op het verbeterbord staan leerlingdoelen die de klas nastreeft. Via een ‘van – naar sessie’ bedenkt de groep zelf waar ze vandaan komen en waar ze naar toe willen.