Stichting Quadraten

Bovenschoolse schoolgids Quadraten

De bovenschoolse schoolgids is beschikbaar voor alle scholen van Stichting Quadraten. Deze is geschreven door het bestuur. In deze bovenschoolse schoolgids staan zaken die niet schoolspecifiek zijn, maar gelden voor alle scholen die onder Quadraten vallen. Stichting Quadraten verzorgt het primair onderwijs op 32 scholen in de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld en Zuidhorn. Het betreft christelijk, openbare en samenwerkings- (samenlevings) scholen.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Quadraten…..     

Wat is dat eigenlijk?

Veel ouders hebben ongetwijfeld gehoord of gelezen over medezeggenschap op scholen: de manier waarop ouders en personeel invloed kunnen uitoefenen op hoe een school wordt bestuurd. Per school wordt dit geregeld door de medezeggenschapsraad (MR). Over de gehele stichting (alle scholen van Quadraten) wordt dit geregeld door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR vertegenwoordigt dus alle ouders en personeel van Stichting Quadraten. Om onze achterban goed te kunnen vertegenwoordigen, is het belangrijk dat iedereen weet wat wij doen. 

Klik hier om naar de GMR pagina te gaan op de website van Quadraten