Stem van de ouder

De ouders ondersteunen op verschillende manieren het onderwijs op onze school om het samen een beetje beter te maken:

  1. Ouderraad (OR): Het motto van onze ouderraad is: “Een glimlach op het gezicht van ieder kind”. De OR wil door activiteiten voor de kinderen te organiseren een bijdrage leveren aan een onvergetelijke schooltijd op De Bron. De OR vraagt regelmatig hulp van andere ouders.
    De OR wordt ook vaak gebruikt als klankbord voor het team en de directeur.
  2. Medezeggenschapsraad (MR): In de MR zitten 3 ouders en 3 personeelsleden. Deze mensen worden voor een periode van 3 jaar gekozen. De MR is beleidsmatig betrokken bij de school.
  3. Ouderarena: We nodigen ouders van verschillende groepen uit en zetten hen in een kring. De leerkrachten nemen plaats in dezelfde ruimte maar nemen niet deel aan het gesprek dat de ouders gaan voeren. De leerkrachten luisteren naar de ideeën en ervaringen van deze ouders en nemen dit mee in de verbeterdoelen en leerkrachtacties.
  4. Groepsouders: Iedere groep heeft 1 of 2 groepsouders. Deze ouders zijn het lopende schooljaar de eerste hulpen van de leerkracht en zijn nauw betrokken bij de activiteiten.
  5. Tevredenheidspeilingen: We horen graag hoe het onderwijs op De Bron wordt ervaren. We streven naar tevreden belanghebbenden en zien de feedback van ouders als belangrijke informatie.