MR (Medezeggenschapsraad)

Even voorstellen… de medezeggenschapsraad

Via de medezeggenschapsraad op school praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid.

De medezeggenschapsraad fungeert als klankbord voor onze school. Wij zijn gesprekspartner voor de directie, ouders en personeel als het gaat om beleids- en kwaliteitsvraagstukken. We stellen ons ten doel om de stem van ouders en personeel te vertalen bij belangrijke besluitvorming door gebruik te maken van ons instemmings- en adviesrecht (volgens de wet medezeggenschap).

Om een goede invulling te geven aan de taken van de MR is het belangrijk dat wij weten wat ouders en personeel belangrijk vinden. Wij doen daarom ons best om de ontwikkelingen binnen de gehele school te volgen en zichtbaar te zijn op school. Wij vinden het belangrijk transparant te zijn richting ouders en personeel. We delen daarom de agenda’s en samenvattingen van de MR-vergaderingen via het schoolportaal en vragen zo nodig de mening van ouders/personeel via enquêtes.

De medezeggenschapsraad bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden. De leden van de raad worden gekozen door alle ouders en het personeel van de school, de zittingsduur is in principe 4 jaar. Dit schooljaar bestaat de MR uit de volgende leden:

Ouders: Jaap Jan Vos, Jacobien Niebuur en Tamara Hattu.

Personeel: Jeanet Kiewiet (groep 8b), Afelien Kiewiet (groep 7) en Jantina Huizinga (groep 8b)

In schooljaar 2023-2024 komt de mr bijeen op de volgende data: Woensdag 8 november, Woensdag 6 december, Dinsdag 23 januari, Woensdag 13 maart (ouderavond),  Dinsdag 16 april, Dinsdag 4 juni

Heeft u een vraag aan de MR? Wilt u graag eens van gedachten wisselen over een onderwerp wat u bezig houdt? Heeft u tips of suggesties? Neem dan contact met ons op via mr-bron@quadraten.nl