Identiteit

We zijn een open christelijke school. Dit betekent dat iedereen op onze school welkom is. Respect voor elkaars levensvisie is de enige voorwaarde. Er zijn verschillende redenen waarom ouders voor onze school kiezen. Meestal heeft dat te maken met gevoel of goede verhalen van andere ouders.

We vertellen kinderen verhalen uit de Bijbel en andere boeken. Samen zoeken we naar levenslessen in die prachtige en spannende verhalen. Er is mede daardoor in onze school veel aandacht voor respect, ontmoeting en solidariteit. Maar ook voor sociale vaardigheden, voor normen en waarden.

Wij werken met de methode Trefwoord. Mocht u de verhalen zelf thuis willen lezen, klik dan op de blauwe balk.

.