Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit kinderen uit de groepen 5 t/m 8 en de directeur. De leden worden gekozen door hun klasgenoten en zitten 2 jaar in de leerlingenraad. De gespreksonderwerpen worden door de kinderen aangedragen of door het team ingebracht.