Missie en visie

Onze visie, missie en ambitie zijn weldoordacht. Het team van onze school heeft nagedacht over het waarom, het wat en het hoe van ons onderwijs. Het waarom vertelt de missie van de school, het wat vertelt over onze visie op onderwijskwaliteit. Missie-visie-ambitie De Bron