Verbetercultuur: LeerKRACHT

‘Elke dag samen een beetje beter’

Dat is het motto van de LeerKRACHT-aanpak die we in onze school hanteren.

De LeerKRACHT-aanpak helpt ons een verbetercultuur te creëren, waarmee we als leraren van elkaar leren en samen met je leerlingen en de schoolleiding het onderwijs verbeteren. Dit zijn de drie belangrijkste dingen die we daarmee bereiken:

 • Leraren hebben meer plezier in hun werk en ervaren minder werkdruk

 • Leerlingen voelen zich gehoord en zijn meer betrokken

 • Het onderwijs op school wordt beter

Wat zie je en merk je ervan in onze school?

 1. De bordsessie van het team.
  Het is een korte effectieve werksessie, waarin we met collega’s en schoolleiding wekelijks de voortgang bespreken op doelen die we gezamenlijk gesteld hebben. We vergaderen minder. De verbeterborden hangen in de gemeenschapsruimte. Zo laten we zien wat onze uitdagingen zijn.

 2. De bordsessie van de groepen.
  De kinderen stellen hun eigen groepsdoelen op en maken afspraken over hoe ze die doelen gaan halen. En natuurlijk wordt er een feestje gevierd wanneer een doel is behaald.

 3. Gezamenlijk lesontwerp.
  De doelen die de leraren met ons team stellen worden vertaald naar de dagelijkse lespraktijk. Door samen lessen voor te bereiden maak je gebruik van elkaars kennis en kunde en kan je lessen verbeteren en innoveren.

 4. Lesbezoek en feedback.
  Van en met elkaar leren is de basis voor een goede les. Door regelmatig te kijken bij elkaar en samen te bespreken of de beoogde doelen worden bereikt, krijgen we ideeën over hoe het nog beter kan.

 5. De stem van de leerling. De leerling of de student is de grootste inspiratiebron voor nieuwe lesdoelen. Zij kunnen bij uitstek feedback geven over het onderwijs en werken zo mee aan verbetering.