Introductie

Onze basisschool stond in het centrum van Marum op de plek waar vroeger een bron lag. De naam van onze school verwijst ook naar een verhaal in de Bijbel. Onze leerlingen zijn stuk voor stuk ‘keien’ die het water van De Bron in beweging zetten. Dit symbool is verwerkt in ons logo. 

Met ingang van schooljaar 2022-2023 zijn we verhuisd naar het nieuwe Kindcentrum Marelint aan de Hoornweg in Marum.

Kenmerken van ons onderwijs

De leerlingen zijn op leeftijd gegroepeerd behalve de kleuters. Zij zitten in combinatiegroepen 1-2. In onze klassen houden we de kinderen qua onderwerpen en lesstof bij elkaar. Uit onderzoek blijkt dat dit de succesvolste manier van werken is voor kinderen. Voor ieder kind maken we verschil via hoeveelheid instructie, tempo en aanbod. De goede leerlingen krijgen extra, verdiepende en verbredende lesstof, terwijl de leerling die meer moeite heeft met de lesstof extra uitleg(tijd) krijgt. Voor hoogbegaafde kinderen hebben we een Plusklas en werken we met het voortgezet onderwijs samen. Elke leerling bieden we zo onderwijs op maat.

Onze kleuters spelen en werken vanuit actuele thema’s aan de verschillende ontwikkelgebieden. We stimuleren kinderen hun talenten veelzijdig te ontwikkelen: cognitief, creatief en sociaal. We zetten daarvoor het keuzeprogramma PRET in (Probeer Ruimte Eigen Talent).

We werken met eigentijdse materialen en methoden. Vanaf groep 1 krijgen de kinderen wekelijks computerles. Engels wordt vanaf groep 1 aangeboden. In de groepen 5 t/m 8 werken we voor taal, rekenen en lezen met tablets. We gebruiken Chromebooks voor 'real time' thematisch onderwijs. Kinderen werken dan in kleine groepjes aan wereldoriëntatie.   

In de school èn in de groepen wordt gewerkt met verbeterborden van LeerKRACHT. Zo maken we samen -kinderen en leerkrachten- het onderwijs elke dag een beetje beter.